Dora och Leo Tolstoy Släktförening Verksamhetsberättelse 2013-2015

Styrelse från 12 maj 2013 till 14 maj 2015 har varit Oscar Aschan, Magnus Bergmark, kassör, Göran Streiffert, sekreterare, Georg Tolstoy, Nikolaj Tolstoy, ordförande, Tatiana Tolstoy-Kongstad. Peter Tolstoy (Andrejs son) har varit inbjuden till styrelsemöten.

Revisorer har varit Johan Tolstoy och Andrej Tolstoy (suppleant).

Valberedningen är Janne Bergmark (ordförande) och Gerdt Lundeberg.

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. De verksamheter som skett under 2013-15 fram till nu listas nedan:

Föreningsmöte 2013 var i Westerlundska gården i Enköping i samband med gemensam middag med våra norska släktingar härstammande från Dora syster Pinda (Mathilda) och Ernst Selmer. Vi tackade också Johanne-Sophie Selmer för de fina sakerna som skänkts till Westerlundsällskapet. Johanne Sophie utsågs till ”hederskusin” och fick rätt att logga in sig på vår Tolstoyhemsida.

Tolstoygolfen. Ingen turnering har ägt rum under perioden. Senaste mästare är Ann-Sofie Johansson (Ann-Sofi är gift med Erik Johansson). Den som vinner är nästa års arrangör. Kristian och Christina Lundeberg har skänkt ett vandringspris. Inbjudan har gått ut till Tolstoygolfen 15 maj 2015.

Hemsidan tolstoy.se
Släktträdet har vi försökt hålla uppdaterat med hjälp av Kristian, Krille, Lundeberg.
Mejladresser har vi också försökt ändra och få medlemmarna att hålla sina adresser uppdaterade.
Tedde Tolstoy och Nikolaj har hjälpt de som frågat om inloggning mm. Notiser har lagts ut som rör föreningen och släkten.

Yasnaya Poljana
Inbjudan till Tolstoy Reunion kom åter 2014. Ett fåtal släktingar åkte från Sverige och föreningens styrelse medverkade inte.

Enkät
En enkät om vad medlemmarna förväntar sig av föreningen har lagts ut. Svaren redovisas på föreningsmötet 14 maj 2015.

Bortbytingen av Tanja Tolstoy Paus har lagts ut på hemsidan Familjen Paus har givit tillåtelse att lägga Tanjas skrift ”Bortbytingen” på föreningens hemsida.

Westerlundssällskapet jubileumsår 2014 var det jubileumsår för Westerlundsällskapet, 30 år, och Doktor Ernst Westerlund (175 år sedan han föddes) och Dora och Leo Tolstoy släktförening tackade Westerlundssällskapets styrelsemedlemmar för det fina arbetet de utför för att främja Ernst Westerlunds minne. ” -Släktförening Dora och Leo Tolstoy med 29 barnbarn, 68 barnbarns barn och 106 barnbarns barnbarn och 3 barnbarns barnbarns barn, dvs 206 ättlingar till Leo och Dora är mycket tacksamma för Westerlundssällskapets arbete att hålla minnet av Ernst Westerlund levande.”
Ni hittar information från Westerlundssällskapet på www.westerlundsällskapet.se

Föreningsmöte 2015 har planerats med hjälp av Johan Tolstoy och Jan-Erik Bergmark och med bistånd från övriga uppsalakusiner.