Årsredovisning 2013-2014

Resultaträkning              2013-2014              2011-2012

Intäkter                                    12 100                    8 500  

Kostnader                                   -450                    -5 128

Resultat                                    11 650                      3 372

Balansräkning                  2013-2014                2011-2012

Tillgångar Plusgiro                35 102                       22 452

Handelsbanken                           100                             100

S:a tillgångar                          35 202                       22 552

Skuld Felaktig inbetalning
Peder Hermannson               1 000                                 0
S:a skuld                                  1 000                                0

Eget kapital

Eget kapital årets början    22 552                        19 180

Årets resultat                        11 650                          3 372

S:a eget kapital                    34 202                       22 552

S:a eget kapital & skulder 35 202                       22 552